Війна в Україні та злочини проти довкілля: резолюція екоконференції

Учасники конференції закликають збирати докази екологічної шкоди та допомогти Україні відновити довкілля після війни.
13 серпня 2022UA DE EN ES FR IT RU

Згорілі дерева після артобстрілу чи бомбардування. Фото: Depositphotos Foto: Depositphotos Photo: Depositphotos Foto: Depositphotos Photo: Depositphotos Foto: Depositphotos Фото: Depositphotos
Згорілі дерева після артобстрілу чи бомбардування. Фото: Depositphotos

Резолюція міжнародної конференції «Вплив воєнних дій в Україні на довкілля та права людини – цивілізаційні виклики людству»

Чисте, здорове та стале довкілля є передумовою здорового майбутнього покоління українців. Довкілля, яке є мовчазною жертвою війни, потребує захисту та опіки з боку національного та міжнародного співтовариства, щоб забезпечити таке майбутнє. Чисте, здорове та стале довкілля є необхідним для постачання чистої води та продукції, а також для глобальної продовольчої безпеки. Всі люди наділені таким правом людини.

Шкода, що завдана довкіллю в результаті воєнних дій є широкою, довгостроковою та серйозною. Проте триваючі активні бойові дії не дозволяють в повній мірі зафіксувати, оцінити та узагальнити впливи на довкілля для розслідування кримінальних справ проти довкілля. 

Успішний план Маршала, укладений після Другої світової війни, є свідченням того, що підготовка плану повоєнної відбудови України повинна початися заздалегідь. Цей план повинен передбачати ще кращу відбудову. Коли відбудовується енергетична інфраструктура, вона повинна доповнюватися альтернативними джерелами енергії; коли відновлюються ліси, вони повинні бути захищені від несталої вирубки; коли відбудовується житло, воно повинно відповідати високим стандартам енергоефективності. Майбутнє України повинно бути настільки «зеленим», наскільки це можливо. 

Багато країн вже пообіцяли долучитися до відновлення України. Проте, повна відповідальність за шкоду, завдану Україні, повинна бути покладена на рф. Дотепер, міжнародне співтовариство правильно зосередилося на збільшенні санкцій. Зараз час розпочати встановлення цільових механізмів притягнення до відповідальності.

Обставини довготривалої агресії росії, яка порушує вимоги Статуту ООН, Римського статуту та багатьох інших багатосторонніх угод та конвенцій, змушують нас зробити переоцінку поточного стану міжнародного захисту довкілля та глобальної безпеки. Виявлено потребу нагального обговорення та переоцінки потенціалу режиму санкцій проти держави, яка заперечує міжнародне право; а також потребу введення відповідного механізму для сприяння репараціям державам-жертвам. Це буде мати стримуючий ефект на лідерів всіх держав, та дозволить захистити права людини та довкілля для майбутніх поколінь.

У світлі вищенаведеного, учасники міжнародної конференції просять уряд та парламент України:

 1. Звернути особливу увагу на виявлення, збір доказів шкоди, завданої довкіллю України в результаті збройної агресії рф.
 2. Ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду та підтримати поправку до Римського статуту, яка передбачає включення злочину екоциду, що припинить імунітет за вчинення найбільш серйозних злочинів проти довкілля в часи воєнних дій та в мирні часи.
 3. Доповнити Кримінальний кодекс України формулюванням злочину екоциду, яке відображає формулювання групи Міжнародних експертів, опубліковане у 2021 році, що буде сприяти розслідуванням злочинів проти довкілля.
 4. Активно використовувати національні суди та органи прокуратури для розслідування та притягнення до відповідальності військових рф за вчинення злочинів проти довкілля, включаючи злочин екоциду.
 5. Звертатися до міжнародних судів та органів з дотримання за репараціями, домагатися відповідальності рф за знищення довкілля та екосистем.
 6. Сприяти застосуванню багатосторонніх угод за участі України з метою притягнення росії до відповідальності за порушення таких багатосторонніх угод, із застосуванням механізмів вирішення спорів та механізмів контролю дотримання цих угод.
 7. Прийняти та виконувати положення законодавства ЄС щодо захисту, збереження та охорони довкілля, створити нові природоохоронні території в Україні, що можуть охоплювати заміновані території та території, забруднені внаслідок воєнних дій.
 8. Продовжити та активізувати моніторинг та оцінку шкоди, вже завданої воєнними діями та тієї, яка ще буде завдаватися довкіллю. Рекомендується оформлювати факти шкоди та дані в світлі екосистемного підходу до оцінки збитків, який пропагується Міжнародним союзом охорони природи (МСОП), для того, щоб визначити, наскільки шкода негативно вплинула на виживання та добробут населення України та біофізичне довкілля.
 9. Моніторинг та оцінку шкоди проводити у відповідності із найсучаснішими науковими методиками та технологіями, наявними у таких організацій: ЮНЕП, Європейське екологічне агентство, секретаріатів Міжурядової панелі по зміні клімату (IPCC) та Міжурядової науково-політичної платформи щодо біорізноманіття та екосистемних послуг (IPBES). Допоміжною буде робота міжурядової робочої групи щодо екологічної шкоди в Україні, що складається із 21 урядової установи США, в тому числі NASA.
 10. Узагальнені протоколи моніторингу та оціночні звіти повинні бути підготовлені під час планування екологічного відновлення та повинні бути надані комісії із скарг та компенсацій, анонсованої Президентом України.
 11. Впровадити принципи Європейського Зеленого курсу під час повоєнної відбудови України, під час прийняття нового законодавства, розробки політик та бюджетних програм.
 12. Продовжувати реформи в сфері відходів, водного господарства, природно-заповідного фонду (включаючи Смарагдову мережу), лісового господарства та енергетичного сектору у відповідності з директивами ЄС та політиками Європейського Зеленого курсу.
 13. Прийняти та впровадити законодавство щодо інтегрованого довкіллєвого дозволу та контролю за промисловим забрудненням у відповідності з вимогами Директиви ЄС про промислові викиди.
 14. Запустити реформу державного моніторингу довкілля для підвищення відповідальності за недотримання вимог природоохоронного законодавства та примусу до вжиття необхідних заходів.
 15. Сприяти декарбонізації економіки України через стимулювання низьковуглецевих технологій та обладнання, заохочувати перехід до економіки замкненого циклу.
 16. Після завершення воєнних дій провести стрес-тести на атомних АЕС, вжити заходів що зменшення їх вразливості атакам, адвокатувати нагальну реформу МАГАТЕ.
 17. Запровадити фінансові стимули для бізнесу та місцевих органів влади для заохочення екологічних інновацій, чистих технологій на низьковуглецевих рішень.
 18. Продовжувати залучення громадянського суспільства у процес прийняття рішень та посилювати партнерство громадянського суспільства, уряду в процесі оцінки обсягів шкоди, завданої рф та в процесі планування та реалізації проектів відновлення України.
 19. Посилити людську та інституційну спроможність Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України як центрального органу виконавчої влади в уряді України.
 20. Переглянути екологічну частину Плану відновлення України, що був презентований в Лугано, в світлі вимог Зеленого курсу ЄС та чинних міжнародних зобов’язань України щодо захисту довкілля.
 21. Проводити моніторинг забруднення сільськогосподарських земель авіаударами, з подальшим прийняттям рішення щодо обмеження сільськогосподарського використання чи виводу цих земель із сільськогосподарського використання. 

В світлі вищезазначеного, учасники міжнародної конференції звертаються до міжнародних органів та організацій з проханням:

 1. Надати допомогу в оцінці та зборі доказів шкоди, завданої довкіллю.
 2. Підтримати національні органи, що займаються розслідуванням кримінальних справ, пов’язаних із агресією рф.
 3. Створити механізм розслідування для збору даних, які можуть стати доказами у розслідуванні злочинів проти довкілля.
 4. Створити Спеціальну компенсаційну комісію для розгляду заяв щодо екологічної шкоди, спричиненої в результаті воєнних дій.
 5. Забезпечити фінансову основу для відбудови довкілля України, яке пошкоджене чи знищене в результаті воєнних дій.
 6. Долучитися до та сприяти наданню фінансової, технічної та експертної допомоги для сталого відновлення України.
 7. Підтримувати гармонізацію національного законодавства із законодавством ЄС, поряд із інституційною реформою в довкіллєвій сфері.

Львівська область, Україна

6 липня 2022 р.

Поділитися