Genocidio a Mariupol’

Il primo riscontro legale del fatto che la Russia ha commesso un genocidio in Ucraina nel 2022.
Ekateryna Buryakovskaya, Evhenyj Zakharov, Nykolaj Komarovskyj, Mykhayl Romanov, Tat’yana Samoderzhenkova30 Agosto 2023